INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy:

Eligia (” Eligia “) driver musikpagotland.org och kan driva andra webbplatser. Det är Eligias policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in när du använder våra webbplatser.

Besökare på webbplatsen

Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar Eligia icke-personligt identifierande information av det slag som webbläsare och servrar brukar göra tillgängliga, till exempel webbläsartyp, språkinställningar, referenswebbplats och datum och tid för varje besökareförfrågan. Eligias syfte att samla in personligt identifierande information är att bättre förstå hur Eligias besökare använder sin webbplats. Från tid till annan kan Eligia släppa ut icke-personligt identifierande uppgifter i sammandrag, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av sin webbplats.

Eligia samlar också potentiellt personligt identifierande information som Internet Protocol (IP) adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på musikpagotland.org bloggar / webbplatser. Eligia avslöjar endast inloggade användare och kommentera IP-adresser under samma omständigheter som den använder och beskriver personligt identifierande information enligt nedan, förutom att kommentera IP-adresser och e-postadresser är synliga och avslöjas för administratörerna på bloggen / webbplatsen där kommentaren var kvar.

Samla personligt identifierande information

Vissa besökare på Eligias webbplatser väljer att interagera med Eligia på sätt som kräver att Eligia samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som Eligia samlar beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som registrerar sig på musikpagotland.orgför att ange ett användarnamn och en e-postadress. De som engagerar sig i transaktioner med Eligia uppmanas att lämna ytterligare information, inklusive vid behov de personliga och finansiella uppgifter som krävs för att behandla dessa transaktioner. I varje fall samlar Eligia endast sådan information i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med Eligia. Eligia avslöjar inte personligt identifierande information annat än som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att leverera personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att engagera sig i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Samlad statistik

Eligia kan samla in statistik om besökarnas beteende på sina webbplatser. Eligia kan visa denna information offentligt eller ge den till andra. Eligia avslöjar emellertid inte personligt identifierande information än vad som beskrivs nedan.

Skydd av viss personligt identifierande information

Eligia avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande uppgifter endast för de anställda, entreprenörer och anslutna organisationer som (i) behöver känna den informationen för att kunna behandla den på Eligias vägnar eller att tillhandahålla tjänster tillgängliga på Eligias webbplatser och ( ii) som har kommit överens om att inte avslöja det för andra. Några av dessa anställda, entreprenörer och anknutna organisationer kan vara placerade utanför ditt hemland. Genom att använda Eligias webbplatser godkänner du överföring av sådan information till dem. Eligia kommer inte att hyra eller sälja potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon annan. Utöver sina anställda, entreprenörer och anknutna organisationer, som beskrivits ovan, Eligia avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast som svar på en stämning, domstolsbeslut eller annan regeringsförfrågan eller när Eligia tror i god tro att upplysningar är rimligt nödvändiga för att skydda Eligias eller tredje mans rättigheter eller rättigheter allmänheten i stort. Om du är en registrerad användare av en Eligia-webbplats och har lämnat din e-postadress kan Eligia ibland skicka ett mail för att berätta om nya funktioner, begära din feedback, eller bara hålla dig uppdaterad om vad som händer med Eligia och vår Produkter. Om du skickar en begäran till oss (till exempel via e-post eller via en av våra feedbackmekanismer), förbehåller vi dig rätten att publicera den för att hjälpa oss att klargöra eller svara på din begäran eller för att hjälpa oss att stödja andra användare.

Småkakor

En cookie är en sträng information som en webbplats lagrar på en besökares dator och att besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren returnerar. Eligia använder cookies för att hjälpa Eligia att identifiera och spåra besökare, deras användning av Eligia hemsida och deras hemsidaåtkomstpreferenser. Eligia besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare för att vägra cookies innan de använder Eligias webbplatser, med nackdelen att vissa funktioner på Eligias webbplatser kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av cookies.

Affärsöverföringar

Om Eligia, eller väsentligen alla dess tillgångar, förvärvades, eller om Eligia inte kommer att gå i konkurs eller gå i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som överförs eller förvärvas av en tredje part. Du bekräftar att sådana överföringar kan inträffa, och att någon förvärvare av Eligia kan fortsätta att använda din personliga information enligt vad som anges i denna policy.

annonser

Annonser som visas på någon av våra webbplatser kan levereras till användare av annonseringspartner, som kan ställa in cookies. Dessa cookies tillåter annonsservern att känna igen din dator varje gång de skickar dig en onlineannonsering för att sammanställa information om dig eller andra som använder din dator. Med den här informationen kan annonsnätverk bland annat leverera riktade annonser som de anser vara av största intresse för dig. Denna sekretesspolicy omfattar användningen av cookies av Eligia och täcker inte användningen av cookies av någon annonsör.

Ändringar i sekretesspolicy

Även om de flesta förändringar sannolikt kommer att vara mindre, kan Eligia ändra sin integritetspolicy från tid till annan, och i Eligias eget gottfinnande. Eligia uppmuntrar besökare att ofta kolla denna sida för eventuella ändringar i sin integritetspolicy. Om du har ett musikpagotland.org-konto kan du också få en varning som informerar dig om dessa ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter någon ändring av denna sekretesspolicy kommer att utgöra din godtagande av sådan ändring.